in samenwerking met BeFrank
Apple Tree helpdesk
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

Privacy statement

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is.
Maakt u een vergelijking via onze website of sluit u een pensioen of lijfrente via ons af? Dan ontkomt u er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. In deze verklaring leggen wij u graag uit waar we u gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. Gebruikers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we beveiliging en privacy serieus nemen.

Om een pensioen of lijfrente vergelijking mogelijk te maken hebben wij persoonsgegevens nodig. Voor het vergelijken van deze producten zijn de benodigde persoonsgegevens beperkt, maar voor het aanvragen van een pensioen, lijfrente (bank)spaarrekening of lijfrenteverzekering zijn meer gevoelige persoonsgegevens nodig.

Welke gegevens gebruiken wij?
Meestal vragen wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP- adres, geslacht, geboortedatum, beschikbare koopsom. Soms vragen we ook andere gegevens. Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij nodig hebben. Vrijwel altijd geef je je gegevens zelf aan ons door.

Voor de afhandeling van een aanvraag hebben wij ook bijzondere persoonsgegevens nodig. Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Dat zijn gegevens die extra beschermd worden door de wet of waarvan we weten dat die makkelijk misbruikt kunnen worden. 

Daaronder verstaan we bijvoorbeeld:

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
De dienst te kunnen leveren die u van ons vraagt:
om een vergelijking voor u te kunnen maken.
om uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
om u te adviseren welke producten of diensten bij uw persoonlijke situatie passen.
om het product van uw keuze aan te vragen of de dienst van uw keuze te kunnen leveren.
om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

Om contact met u te onderhouden:
om u blijvend te informeren over producten of diensten die u bij ons heeft aangevraagd hebt en soortgelijke producten en diensten van ons.

En verder:

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij leggen zoveel mogelijk vast wat wij met u afspreken. Alle correspondentie en klant contact momenten (e-mails, whatsapp, offertes, brieven) leggen wij vast in uw klantendossier, ook maken wij gespreksverslagen van telefoon- en adviesgesprekken.

Wij willen de best mogelijke service en dienstverlening aan onze klanten bieden. Om te kijken of dat is gelukt, vragen we achteraf om een klant beoordeling.

Delen van gegevens
Wij kunnen gegevens uitwisselen met:
We versturen geen gegevens naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Bijvoorbeeld om de dienst te kunnen leveren die u van ons vraagt, zolang u een klacht of rechtszaak daarover kunt indienen en als dit verplicht is gesteld door de wet.

Beveiliging
De website en onze IT- systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen en onze beveiliging te updaten (onderhouden). Al onze medewerkers gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw gegevens om.

Uw rechten, vragen of klachten
Een verzoek voor het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens gaat via e-mail info@apple-tree.nl of u kunt persoonlijk contact opnemen met de heer Michael Bieger telefoon 020-4700 920.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 2 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Uiteraard helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens.

Vergunningen: Apple Tree is op de vergunningen van Oudedags Optimalisator B.V. (handelsnaam Apple Tree) aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM): vergunningnummer 12002018
Kamer van Koophandel (KvK): nummer 34125064
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): 300.000013

Wij mogen dit privacy statement veranderen. Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 11 maart 2020.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.