in samenwerking met BeFrank
Apple Tree helpdesk
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan gerust contact met ons op.

WELKE UITBETALINGSTERMIJN MOET IK KIEZEN?
U kunt uw uitkeringen maandelijks achteraf ontvangen. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw uitkeringen minder vaak te ontvangen: per kwartaal, per half jaar of zelfs eenmaal per jaar achteraf. De kosten per uitbetalingstermijn variëren waardoor een uitkering eenmaal per jaar achteraf hoger is dan een uitkering per maand achteraf. Bedenk goed wat uw wensen en behoeften zijn. Houd daarbij rekening met uw uitgavenpatroon. De ervaring leert dat de meeste mensen het moeilijk vinden hun inkomsten en uitgaven goed op elkaar af te stemmen als de uitbetalingstermijn langer wordt. Zij ontvangen hun pensioenuitkeringen liever regelmatiger.

HOE WEET IK DAT ALLES GOED VERLOOPT ALS IK MIJN OFFERTEAANVRAAG ONLINE HEB INGEDIEND?
Apple Tree zal na ontvangst van uw aanvraag deze telefonisch met u doornemen en eventueel ontbrekende gegevens toevoegen. Zodra de uitgangspunten zijn doorgenomen en eventuele vragen zijn beantwoord zal Apple Tree de gevraagde offerte aan u mailen. Apple Tree zal binnen een aantal werkdagen contact met u opnemen om de offerte te bespreken. Indien u akkoord gaat met de offerte zal Apple Tree de aanvraag verder voor u afhandelen. Apple Tree houdt u tijdens het gehele proces (van aanvraag, overmaken koopsom tot opmaak van de polis) op de hoogte van de voortgang. Bij vragen kunt u contact met hen opnemen (telefoon 020-4700920 / email info@apple-tree.nl). U bent ook altijd van harte welkom op het kantoor van Apple Tree voor een persoonlijke kennismaking.

IS DE AANGEBODEN UITKERING EEN BRUTO OF EEN NETTO UITKERING?
De aangeboden jaarrente is een bruto uitkering. De uitkerende verzekeraar is verplicht loonbelasting op uw uitkering in te houden als voorheffing op de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt zorgtoeslag ingehouden. Afhankelijk van de hoogte van uw uitkering, wordt de inhouding bepaald aan de hand van tabellen. Meestal is de inhouding vooraf gelijk aan de heffing inkomstenbelasting achteraf. Met de inhouding loonbelasting kunt u eenmalig de loonheffingskorting toepassen. Dit is een korting op de te betalen Inkomstenbelasting. Meestal gebeurt dit bij de grootste inkomstenbron. Deze korting mag maar eenmaal worden toegepast omdat anders te weinig loonbelasting wordt ingehouden. Omdat u met pensioen gaat wordt de loonheffingskorting waarschijnlijk al verrekend met uw AOW (dit gaat automatisch).

ZIJN DE BEREKENINGEN VRIJBLIJVEND?
Apple Tree biedt u via deze site een eenvoudig overzicht van verschillende verzekeraars voor uw persoonlijke situatie. Deze berekening is geheel vrijblijvend en de gegevens worden alleen gebruikt als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven door een aanvraag in te dienen. In dat geval zal de adviseur van Apple Tree uw aanvraag afhandelen.

IK GA NOG NIET MET PENSIOEN MAAR BEN WEL GEÏNTERESSEERD WELKE AANBIEDER NU HET BESTE AANBOD HEEFT. KAN DAT OOK?
Het is ook mogelijk om alvast te kijken welke verzekeraar op basis van de huidige marktrente het meest geschikte aanbod heeft. Dit betreft dan een indicatie. Zes weken voordat uw pensioenkapitaal definitief beschikbaar komt, kunt u een definitieve berekening maken. Dan kan het wel zijn dat de hoogte van het pensioenkapitaal veranderd is of dat een andere verzekeraar tegen die tijd een beter voorstel heeft.

WELKE VERDIENSTEN HEEFT APPLE TREE?
De bemiddelaar van Apple Tree neemt - wanneer u op een aanbod ingaat de administratieve afhandeling voor haar rekening. In ruil hiervoor ontvangt Apple Tree een vergoeding van € 295,-. Goed om te weten is dat de hoogte van de vergoeding op geen enkele manier de vergelijking beïnvloedt. In het dienstverleningsdocument staan de inkomsten van Apple Tree duidelijk vermeld.

WANNEER KAN IK EEN DEFINITIEVE OFFERTE KRIJGEN?
De geldigheidstermijn van een offerte verschilt per verzekeraar, van minimaal twee weken tot maximaal acht weken. De termijn staat op de offerte vermeld. De aanvraag en de koopsom moeten binnen die geldigheidstermijn ontvangen zijn. Apple Tree begeleid uw aanvraag en waar mogelijk zullen wij uw offerte verlengen. Wij adviseren u ongeveer zes weken voor de ingangsdatum van uw pensioen een definitieve berekening te maken.

HOE KAN IK EEN AANGEPASTE OFFERTE AANVRAGEN?
Als u speciale wensen hebt, dan is het verstandig om rechtstreeks contact op te nemen met Apple Tree. Voorbeelden van speciale wensen zijn:


WAAR KAN IK TERECHT MET EEN VRAAG OVER DE UITKERING?
Bij Apple Tree kunt u altijd terecht voor eventuele vragen. Ook als uw pensioenuitkering eenmaal loopt. Apple Tree stuurt alle benodigde contactgegevens mee met de polis.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.